İyon

1 Mart 2015 tarihinde tarafından eklendi.

İyon, bir veya birçok elektron kazanmış veya kaybetmiş atom veya atom grubuna verilen isimdir. Negatif elektrikle yüklü olan elektronlar,-alınıp veya verilmesi ile yüklü parçacıklar oluşturulur. Hidro Klorik asit gibi asidik eriyiklerde, su eşliğinde iyonizasyon çok çabuk gerçekleşir. Asit; klor iyonlarına (Cf) ve hidrojen iyonlarına (H ayrışır. Negatif iyon (X “anyon”, pozitif iyon H ise “katyon” diye adlandırılır.Su da ;

iyon

 

 

denklemi gereğince pozitif ve negatif iyon­larına ayrışır. Gazlar ise Ultraviyole ışınlarının yansımasından doğan yüksek enerjili partiküller olan kozmik ışınlar etkisinde veya büyük elektrik akımları altında iyonlaşırlar. Elektrostatik aletler­de kuvvetlice elektriklenmiş uçlar mavimsi ışınlar yayarak havayı bir ölçüde iyonlaştırmış olurlar. Radyoaktif maddelerden yayınlanan alfa, beta gama ışınlan çeşitli maddeleri iyonlaştınrlar. Geiger Müller sayacı ile bu ışınların incelenmesi bu tür iyonlaşmadan yararlanılarak gerçekleştirilir. Atmosferin yüksek tabakalarında güneş tarafın­dan yayınlanan ultraviyole (mor ötesi) ışınlar hayat; için zaruri, koruyucu iyonsferik bir tabaka oluşturmuştur.

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sayısal Mantık Çözümlü Sorular