Jeokimya

3 Mart 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Jeokimya terimi; anlamım belirleyen iki heceden oluşmuştur, “jeo” yerküreye ait anlamına gelir. O halde jeokimya; yerkürenin kimyasal yönden incelenmesidir.
  • 1838 yılında ortaya atılan bu bilim, 1930’lardan itibaren büyük bir gelişim göstermiştir. Önceleri, jeokimya; çeşitli jeosferler (litosfer, atmosfer, hidrosfer) oluşturan kimyasal elementlerin incelenmesi olarak ele alınıyordu. Daha sonraları; bu kimyasal elementlerle, kimya ve fizikte ortaya çıkan temel kanunlar arasındaki bağlar ortaya çıkarılmıştır. Yerkürenin tüm kimyasal elementlerinin oluşumu ve gelişimi ile ilgilenilmiştir (Bu şekilde jeokimyasal devirler belirlenebilir). Jeokimyanın bu teorileşen gelişimi ile (hangi kanunların, hangi elementin gelişimine tekabül ettiği) jeokimyasal maden arama oluşmuştur.jeokimya
  • Maden aramanın önemi, petrol ve maden ocaklarının cevherlerinin yerleri ve gelişimlerinin ortaya çıkanlmasındandır. Jeokimyasal maden arama değişik kaynaklardan çıkarılan (kaya, toprak, su, bitki) bazı elementlerin analizini yapar. Bu elementler, büyük derinliklerdeki gizlenmiş maddelerin izlerinin ortaya konması ile incelenir.
  • Bu bilim aslında melez bir bilimdir, çünkü fizik, kimya, biyoloji, astrofizik, mineraloji vs. bilimlerinin metotlarını da kapsar. Jeokimyasal maden tetkik ve aramanın önemini belirttik, ancak teorik jeokimyanın ve dönemlerin önemini de küçümsememek gerekir. Kimyasal göçler (herhangi bir mineralin, herhangi bir yöne akması), doğrudan biyolojik göçleri (su akıntıları, toprak türleri üzerine etkisi, yani bitkiler üzerine etkisi vs.) etkilerler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.