Karışım

7 Mart 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Birbirinden ayrılabilen bileşenlerden meydana gelmiş her madde bir karışımdır. Karışım homojen olabilir; yani bütün bileşenleri aynı yapıda, aynı niteliktedir. Örnek olarak havayı gösterebiliriz. Hava 02, N2, H20 vs. gibi birbirinden farklandırılamayan yoğunlukta gazlardan oluşmuştur. Katı (solid) karışımlarda bileşenler (Mesela kum veya kimyevi pudralarda) birbirinden aynştınlamayan bir faz meydana getirene kadar birleştiğinden durum farklılık gösterir.
  • Sıvılar yoğunluklarına bağlı olarak homojen (parfüm) veya heterojen (süt) olabilirler.
  • Sıvı ile katılar arasında da karışımlar oluşturulabilir.
  • Aynı şekilde gazlar ve sıvılar arasında (atomizasyon) ve katılarla gazlar arasında (katının gözenekli yapısı dolayısıyla) karışımlar meydana getirilebilir.
  • Endüstride her durum için, ayrı özel kanştırıcılardan yararlanılır. Katı durumlarda döner karıştıncılar (kullanılan çimentonun özelliği son karışım ürününe göre farklılık gösterir) kullanılır.
  • Katı sıvı karıştırılmasında hamur veya süspansiyon eldesi için malaksörler (karıştırarak hamur haline getiren)den yararlanılır. Katı maddeler su içinde eriyebilirse helis veya türbinle ajitatörler’den yararlanılır.
  • Birbiriyle karışmayan iki sıvı durumunda daha karmaşık ajitatörlerden yararlanılır ve emülsiyonlar (bir sıvının diğer sıvı içinde dağılmış partikülleri) elde edilir.
  • Gaz karışımlarında mesele yoktur. Çünkü gaz karışımları hava örneğinde gördüğümüz gibi her zaman tek bir faz oluştururlar. Hava su karışımları endüstride soğutma işlemlerinde kullanıldığından (kimya ve soğutma endüstrisinde) büyük önem taşırlar. Bu karışımlardan hava şartlarının belirlenmesinde de yararlanılır (havadaki nem miktarı değişiminin ölçümünde)
  • Günlük laboratuvar çalışmalarının en önemli bölümünden biri de bir maddenin elementlerine ayrıştırılması ve bu bileşenlerin analizidir. Bu bileşenler gaz, sıvı veya katı olabilir. Bunlar birbirleriyle kanşimcı, ajltatör ve atomizör yardımı De katıştırılırlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Noktalama İşaretleri Ders Sunusu