karma geometri ile ilgili alıştırma soru ve çözümleri