katı cisim konii ile ilgili alıştırma soru ve çözümleri