Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi

11 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

GEOMETRiK BiÇiMLi CiSiMLERiN HACiMLERiNiN ÖLÇÜLMESi
Bilindiği gibi cisim, maddenin şekil almış hâlidir . Cisimlerin bazıları düzgün geometrik şekle sahipken (küp, küre, silindir, dikdörtgenler prizması gibi) bazı cisimlerin de (telefon, kalemlik, makas, yaprak, kum, taş, tencere, kaşık gibi) düzgün geometrik şekilleri yoktur. Geometrik biçimli cisimlerin hacimleri, boyutları yardımı ile bulunur. Hacim; cismin enine, boyuna ve yüksekliğine bağlıdır.

Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi
Dikdörtgenler prizmasının hacmi, boyutlarının çarpımına eşittir.Boyutları( l, w, h) olan şekildeki prizmanın hacmi,
aşağıdaki eşitlik ile bulunur

hacim formül

prizma

 Kutunun uzunluğu 5 cm, genişliği  4cm ve yüksekliği 3cm ise  hacmi,

 Bu özdeş prizmalardan ikisini üst üste koyacak olursak
prizmaların toplam hacmi

‹iki prizmayı› üst üste koymak ile prizmanın yüksekliğini
iki katına çıkarmak aynı şeydir.
Yükseklik iki katına çıkarılırsa yeni prizmanın hacmi,
V = l.w.(2h) = 5.4.(2.3) = 120 cm^3 olur.

Bu durumda bir cismin bir kenarında meydana gelen
artış aynı oranda hacime yansır.
Prizmanın uzunluğunu ve genişliğini iki katına çıkarırsak hacmi kaç katına çıkar?

Prizmanın ilk durumdaki hacmi,
Vo = l.w.h şeklinde yazılır.

Uzunluğu ve genişliği iki katına çıkarılırsa hacmi,
V = 2l.2w.h = 4.lwh = 4.Vo olur.
Bu durumu yukarıdaki örneğe uygularsak,
V = (2l).(2w).h = (2.5).(2.4).3 = 240 cm^3 bulunur.
Bu değer ile prizmanın hacminin ( Vo = 60 cm^3 ) dört katına çıktığı görülür.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.