Kaynak

13 Mart 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Işın teorisinde; kaynak yayılımın başladığı noktadır. Kaynağın tarifine sayısız özel hale uygulanabilen bir genelleme getirilebilir: Kaynak, uzayın herhangi bir şekilde enerji yayan bir noktasıdır. Hertzien dalgalı verici bir anten, uzayın radyo kaynaklan gibi bir kaynak teşkil eder. Madde, elektromagnetik ışıma ile enerji fazlasından kurtulur. Bu nedenle, bir lambanın uyarılmış atomları veya güneş ve yıldızlardaki erimiş haldeki gazlar ışık kaynaklarıdırlar.
  • Atomların çekirdekleri de özel bir elektromagnetik ışıma (gama ışıması) kaynaklarıdır. Çekirdekler aynca alfa ve beta partikülleri de yayınlarlar. Bu fenomenlerin bütünü radyoaktivite adını alır; radyoaktif bir kaynak verici (emettör) çekirdekler ihtiva eden bir maddedir.
  • Teorik olarak, bir kaynağın boyutları nokta düzeyine indirgenebilir. Bize göre, aradaki büyük uzaklıktan dolayı bir yıldız ışıklı bir noktadır. Güneş ise bu şartların hepsini gerçekleştirmez. Optik deneyleri gerçekleştirebilmek için, bir nokta haline indirgenmiş ışıklı kaynakların oluşturulması gerekir, bu amaçla da bir lambanın önüne yerleştirilmiş ekranda bir yarık oluşturulur. Bu yarık verici, yayınlayıcı bir nokta görevini görür, bu ikincil bir kaynaktır.kaynak
  • Bir ışın yayan sistem bu ışını her doğrultuda yayınlayacaktır. Bir ışımanın incelenmesi veya kullanılması isteniyorsa kaynak zorla genişletilerek tek yönlü ince bir demet haline getirilir. Optikte; kaynağa gizli bölmelerle belirli bir yön verdirilir. Bir alfa veya gama kaynağı radyoaktif madde pastilidir, kurşun yardımı ile belirli bir yön verdirilebilir. Her durumda, kaynak tarafından yayınlanan enerjinin büyük bir kısmı kaybolur.
  • Bir elektron mikroskobunda, kaynak elektronları serbest hale geçiren bir katoddan ibarettir, elektronlar manyetik alanlar tarafından yönlendirilerek düz çizgi halinde bir demet oluştururlar. Bir tanecik hızlandırıcısı yanındaki iyon kaynağı da aynı şekilde kuvvetli manyetik alanlar yardımıyla yönlendirilir.
  • Mekanik titreşimlerde; kaynak; elastik bir ortamda (hava, su, katılar) yayılmaya elverişlidir.Bu bir diapozon, titreşen tel, titreşimler yayan makine veya zelzele odağıdır. Burada kaynak, her yöne yayım yapan bir noktadır.
  • Haberleşme alanında da; kaynak mesaj ve haberleşmenin merkezidir; plak üzerinde, magnetik bant üzerinde kayıt halinde olabileceği gibi, kart paketi de olabilir. Çok gelişmiş sistemlerde ise, ses kayıtı veya bir eğri (dijigrafi) gerçekleştirilebilir. Ordinatör (işlemci)ler de haberleri kaynağından yayınlandığı anda çözme yetisi gösterirler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.