Kaynama

14 Mart 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Bir sıvının kaynaması esnasında bir dizi olay gözlenebilir; buharlaşma, sıvı yüzeyine çıkan buhar kabarcıkları,belirli bir sıcaklık derecesinden sonra sıvı yüzeyini delen buhar kabarcıktan, sıvıyı gaz fazına geçirir. Bu olaya kısaca kaynama denir.
  • Kaynama sıcaklıklarıyla ilgili kaynama kanunları olarak da adlandırılan iki önemli sonuç elde edilir.
  • Belirli bir basınçta, saf bir sıvının kaynamaya başladığı sıcaklık her zaman aynıdır. Bu sıcaklık kaynama süresince değişiklik göstermez.
    -Sıvı yüzeyine uygulanan basınca bağlı (doymuş buhar basıncı) kaynama sıcaklığı, bu sıvıya uygulanan basınca eşittir. Daha açık olarak; bu kanunun net sonucu basınç düşürüldüğünde, kaynama sıcaklığının da düşük olacağıdır. Deniz seviyesinde (sıfır metre) suyun kaynama sıcaklığı 100°C‘dir. Mont-Blanc tepesinde (4807 metre) basınç daha düşük olacağından, suyun kaynama sıcaklığı 86°C‘ye düşer. Aynı şekilde endüstride sık sık su buharına ihtiyaç duyulduğundan, enerji ekonomisi açısından, düşük basınçlarda çalışılır.

kaynama

 

 

 

 

 

  • Normal basınç altında (76 cm. Hg) damıtılmış suyun sıcaklığı, dikkate değer sabit bir değer gösterir. Bu nokta bir referans ölçüsü olarak kabul edilir ve santigrad termometrenin 100 bölmesini belirlemeye yarar.
  • Bir sıvıdaki erimiş halde bulunan maddeler, sıvının kaynama sıcaklığım yükseltir, ancak bu maddelerin sıvıdan daha uçucu olmaları gerekir. Meselâ, suya ilâve edilen deniz tuzu, doymuş çözelti oluşturduğunda suyun kaynama noktasını 109°C’lere yükseltir.
  • Kaynama operasyonundan, uçucu kısımların (kaynama sıcaklığı saf cisimler için fiziksel bir sabittir. Bu ayrılma bir destilasyon işlemidir) ayrılmasında yararlanılır. Söz gelişi, buhar ile çalışmalarda (buhar makinaları) belirli bir zaman süresince sabit temperatür elde edilmek istendiğinde (termostatların ana prensibi)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.