Tımar sisteminin katkı sağladığı alanlar ile ilgili çözümlü sorular