katı cisim küre ve piramidile ilgili alıştırma soru ve çözümleri