Öz kütle ile gerçek değerinin karşılaştırımasıyla ilgili çözümlü sorular