Durgun bir ortamda yayılan sesin nicelikleri ile ilgili çözümlü sorular