önermeler cebirinden önerme özelliğini bulma çözümlü mantık sorusu