önermenin doğruluk değerini tablo yapma lys mantık çözmlü soru