sembolik mantık dersi önermenin değilini bulma açıklamalı soru test lys