Şekilde verilen öncüle göre cismin kütlesiyle ilgili yapılan yorumlar çözümlü cevaplar