Meson

4 Nisan 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Mesonlar atom çekirdeğinde bulunan bağımsız taneciklerdir. Kütleleri  proton ile elektron arasında yer alır. Elektron ile aynı değerde negatif veya pozitif elektrik yüküne sahiptirler.
  • Mesonlann keşfinin tarihçesi teorik bir kehanet örneğidir. Fizikle uğraşanlar, bir çekirdekteki nötronları ve protonları bir arada tutan elektrik veya yer çekimi kökenli olmayan bu kuvvetin sırrını uzun süre araştırmışlardır. 1935 yılında Yukavva adlı Japon; çekirdeğin içinde proton ve nötronları bir arada tutan ve hızla titreşen başka bir taneciğin bulunduğunu keşfetmiştir. Bu bağlantı taneciğinin kütlesini hesaplamış ve elektronun kütlesinin yirmi katı olduğunu bulmuştur.
  • 1940 yılında Yukawa’nın taneciği kozmik ışınlar yardımı ile ortaya çıkarılmıştır. Kütlesi elektronun 270 katı olan pi mesonu, proton ve nötronlar için büyük bir uygunluk göstermiştir. Daha sonra bu tanecik akselaratör (hızlandırıcı) ile tekrar yaratılmıştı. Pi mesonunun, bir protondan diğerine atlayarak çekirdeği koruduğu kabul edilir. Bu meson, bir proton yakaladığında, protonu nötrona dönüştürür, ancak meson diğer bir protona geçtiğinde, nötron eski proton haline geri döner.pi_zero_meson
  • Pi+ ve Pi– mesonlarından başka, elektrikçe yüksüz olan Pi° mesonu ortaya çıkarılmışta bundan başka mü+(/”+-) ve mü- flu.) meson tipleri de mevcuttur. Mü mesonlannın kütleleri, Pi mesonlannınkinden az daha hafiftir. Mü mesonlanna kosmik ışınlarda ve hızlandırıcılarda rastlanır. K+, K- ve K° mesonlan ise çok daha ağırdır, (elektronun kütlesinin 967 katı) Hepsi kararsızdırlar ve yanlanma süreleri çok kısadır: 10-8 saniye 10-10 saniye kadar.
  • Bu mesonlara belirli bir rol vermek güçtür. Çekirdekten kopan bu taneciklerin pek çoğu; araştırmacıların görevlerini kolaylaştırmamaktadırlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şifrelerle KPSS Coğrafya