Moment

8 Nisan 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Bir cetvelin uçlarından birinden yatay olarak tutun. Diğer uca ağırlıklı bir cisim asıldığında, cisim elinizde tuttuğunuzdan daha ağır gelecektir. Şimdi de bu cismi cetvelin tam ortasına asm. Cisim bir önceki denememizden daha hafif, ancak yine de gerçek ağırlığından daha ağır olacaktır. Bu bize, cismin ağırlığı tarafından uygulanan kuvvetin asılı olduğu uzaklıkla orantılı olduğunu gösterir. Cetveli yatay durumdan dikey duruma doğru kaldırdığınızda, gerçek olmayan görünen ağırlık azalır ve cetvel tam dikey olduğunda görünen ağırlık, gerçek ağırlığa eşittir. Burada söz konusu olan uzaklık, elden geçen dikey ile ağırlığın uygulama noktası arasındaki mesafedir. Aynı şekilde, değişik ağırlıklardaki iki cismin dengede olması, bu cisimlerin kaldıraç prensibine göre sabit bir noktadan itibaren iyi belirlenmiş uzaklıklara yerleştirilmeleri ile gerçekleşir. Böylece yeni bir büyüklük “mekanik moment” ortaya çıkar. Bu moment, kaldıracın kollarının dayanma noktasından geçen dikeye olan cismin uzaklığı ile bu cismin ağırlığının çarpımına eşittir. M=Pxd.Bu formül ile cisim tarafından uygulanan gerçek etki ortaya çıkar.
  • Daha genel olarak, bir eksen veya bir noktaya göre bir kuvvetin momentini hesaplamak için, kuvveti eksenden ayıran uzaklık ile kuvvetin vektörel çarpımı gerçekleştirilir: M=PxrT Bir katıya uygulanan momentin mekanik etkisi, katıyı eksen etrafında döndürür. Burada yönlü bir büyüklük sözkonusudur. Doğrudan zıt olmadan dengelenen kuvvetlerin söz konusu olduğu problemlerde bunların momentleri sıfıra eşittir. Mesela, bir noktaya asılan bir katı durumunda, bu katı kendine has bir kütle ihtiva eden elementer noktalar toplamı olarak kabul edilir. İncelenen cisim ne olursa olsun, bir tek nokta söz konusudur ve bu noktaya göre diğer bütün noktaların momentlerinin toplamı sıfıra eşittir, bu nokta “ağırlık merkezi”dir.
  • Eğer bu katı cisim bir eksen etrafında dönüyorsa katının bütün noktalan için mr2 (noktanın kütlesi ile eksene olan uzaklığının karesinin çarpımı) “eylemsizlik momenti” olarakadlandırılır. J=Z mr2. Bu terim vektörel bir büyüklük debidir, patının dönmesi esnasındaki eylemsizliğini, doğrusal bir hareketteki kütle toplamlarına benzer şekilde karakterize eder.moment
  • Bir nokta bir miktar hareket tarafından canlandırıldığında P(P=mv) bir yörünge çizer. Bir nokta veya bir eksene göre “kinetik momenti“nin  hesaplanması mümkündür. I=Pxr. Çekirdek etrafında dönen elektronların kinetik momentine kuantum teorisi uygulanarak, ilk defa elektronlar için orbitallerin pozisyonu belirlenmiştir. Ayrıca elektronların kendi etraflarında dönmesi, miktarı belirlenmiş, kinetik momentlerinin yanı “spikerini” ortaya çıkarır.
  • Bir somunu veya bir vidayı anahtar ile sıkıştırdığınızda, somuna iki eşit ve zıt kuvvete dönüştürülebilecek kuvvetlere grubu uygulamış olursunuz. Bu kuvvetler ile somun döndürülür. C kupl momentini vermek üzere bu kuvvetlerin momentleri toplanır. Elektrikte, ters işaretli, eşdeğer iki q noktasal yükü bir dipol meydana getirir. Dipol “elektrik moment” M=ql‘ vektörüne eşittir. Bir E elektrik alanında, dipol kendine,dipol kendine alan yönüne doğrultan bir C=MxE küplünün etkisi alandadır. Bu durum pozitif ve negatif yükler ihtiva ettikleri halde, birbirleriyle üst üste gelmeyen ağırlık merkezleri içeren moleküllerde söz konusudur. Daha komplike yük dağılımları durumunda, multipolar (çok kutuplu) momentlerden söz edilir.
  • Bir manyetik alanının etkisindeki bir mıknatıs C^MKB küplünün etkisi altındadır.Burada M “manyetik moment”tir. Bu bağıntı elektromanyetik apareylerin çalışma prensibini açıklar. Bu apareylerde döner bölümler, sabit bölüm tarafından üretilen manyetik alanın etkisindeki bir manyetik moment ihtiva ederler. Ufak boyutlardaki bütün elektrik devrelerinde manyetik momentten söz edilir. Bu durum, çekirdek etrafında dönen elektronda ortaya çıkar. Elementer tanecikler için manyetik moment karakteristik büyüklüklerden birini oluşturur. Bu taneciklerin kinetik momentleri gibi manyetik momentlerinin de miktarları belirlenmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şifrelerle KPSS Eğitim Bilimleri