Mutlak

9 Nisan 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Mutlak sıfatı, sert ifade tarzıyla, tabiat dışı bir anlam kazanmaktadır. Mutlak kelimesi bir elementin bütün bileşimlerinden bağımsız, aslî değerini ifâde eder. Matematikte bir rakamın mutlak değeri, sayı içindeki yerine bağlı olmaksızın aslî değeridir. Cebirde bir rakamın aritmetik değerini ifade eder. (-7’nin mutlak değeriHM’dir) yalnızca sıfır sayısının boş bir mutlak değeri vardır. Geometride mutlak kelimesi; yönü dikkate alınmaksızın bir vektörün uzunluğunu belirtir. Her iki durumda da mutlak değer ( ) veya [  ] ile gösterilir. Mutlakiyet; kimyada karışımsız saf bir , maddeyi ifade eder ve fizikte bütün şartlardan bağımsız ( nisbinin tersi) olayları simgeler.
  • Mutlak sıfır, bir sıcaklık ölçeği başlangıcıdır. Bir gaz hacminin, basınç sıfıra yaklaştığında, sıcaklığında mutlak sıfır sınır teşkil eder. Bu sistemde sıcaklıklar Kelvin (K) ile gösterilir. Su 100°Cde, yani 373,15°C‘de kaynar. Mutlak sıfıra ulaşmak imkansızdır. Buhar hâlindeki helyum 0,9 K ile 0 K’e en çok yaklaşabilen elementtir.Son olarak, optikte mutlak indis NPden söz edilir. Bir maddenin belirli bir ışıma için mutlak indisi, indisinin boşluğa oranıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şifrelerle KPSS Coğrafya