Oksid

13 Nisan 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Oksid, basit bir elementin oksijenle birleşmesinden elde edilen bileşiklere verilen addır. Meselâ su (H20) bir hidrojen oksiddir. Basit element, metal olabilir bu durumda işletilen maden cevherlerinden birçok oksit çıkar. (Fe203, Fe304; demir oksitler; AI2O3, alüminyum oksit; Cu2O bakır oksit vs.) veya metal olmayabilir (su CO2 karbondioksitte olduğu gibi) Bu oksitlerin pek çoğu su ile reaksiyona girdiklerinde asidik çözelti verirler; bu yüzden asit anhidridi olarak da adlandırılırlar; Aynı şekilde kükürtdioksit SO2 sülfit anhidridi ve kükürt trioksit SO3sülfat anhidridi olarak adlandırılır. Çözelti halinde; ise sülfit asidi (H2S03) ve sülfat asidi (H2S04) oluştururlar.
  • Burada özellikle metal oksidler üzerinde duracağız; sınıflandırılmaları:

-Bazik oksitler= çok sayıda bulunurlar. Asit ile reaksiyona girdiklerinde oksijen ihtiva eden metal tuzlan verirler. Örnek = Cr203, İ CaO(sülfat asidi ilave ettiğimizde bir kalsiyum tuzu olan kalsiyum sülfat oluşur)
-Asit oksitler= Bazik oksitlerle karşılaştırıldıklarında oksijen bakımından daha zengindirler.Buzlar ile reaksiyonlarından tuzlar oluşur. Örnek= CR03, Mn2O7…cink_oksid_200511
-Amfoter oksitler= Asit ve bazlarla tuzlan oluştururlar. Örnek= Alüminyum oksit (AI2O3) Çinko oksit (ZnO)
-Bileşik Oksitler= Az sayıda bulunurlar, aynı cins elementin iki ayrı oksitinin birleşimi gibi davranırlar. Pb3O4 molekülü PbO2 ve 2PbO bileşimi gibi hareket eder.
-Peroksitler= Çok oksijenlidirler. Asit  ile reaksiyona girdiklerinde su oluştururlar. Örnek= Sodyum peroksid (Na2O2)

  • Metal oksitler donuk renkli, beyaz, gri, siyah, bazen de renklidirler (pas, yani demir oksitte olduğu gibi) Bunlar dayanıklı cisimlerdir, çevre sıcaklığında oksijen veya hava ile nadir olarak elde edilirler. (Sodyum, potasyum gibi hafif metaller dışında) genellikle düşük veya yüksek sıcaklıklarda elde edilirler.
  • Endüstrinin sayısız reaksiyonlarında kullanım alanı bulan bu metal oksitlerin tüm işlevlerini burada sıralayabilmemiz mümkün değildir. Silis (SiO2), kireç, manyezi gibi oksitler direkt olarak kullanılabilirler. Yakut, safir gibi bazı değerli taşlar da birer oksittir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.