Hiç ışık almayan bölgenin alanı ile ilgili çözümlü sorular