Prizmaya dik gelen ışının nasıl çıkacağı ile ilgili çözümlü sorular