Paragrafta iletilen düşünce ile ilgili çözümlü sorular