Paragraftaki yargıyı anlama ile ilgili çözümlü sorular