Açıklamalı katı cisim prizma soruları ve çözümleri