rasyonel sayılarla ilgili cevap anahtarlı sorular sbs ygs kpss

odev