Redüksiyon (İndirgenme)

28 Nisan 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Oksidasyon (yükseltgenme) moleküle bir oksijen bağlama olayı olduğu gibi, redüksiyon (indirgenme) da, bileşikteki oksijenin çıkarılması olayıdır. Söz gelişi bir demir oksid, demire indirgenebilir. Karbon ise bu oksijen ile bağlana-rak karbonoksidi oluşturur (Metalürjinin temel reaksiyonudur),Karbonun oksitlenmesi ve demirin indirgenmesi yanyana olur. Demek ki her oksidasyona bir redüksiyon, her redüksiyona da bir oksidasyon eşlik eder.
  • Oksidasyon ve redüksiyon ile kimyasal maddeler arasındaki elektron alışverişi sağlanır. Redüksiyon bir elektron kazancı haline dönüşürken, redüktör (indirgeme aracı) bir elektron vericisi olarak hareket eder.
  • Bir bileşikteki oksijeni uzaklaştırmaya yarayan indirgeme araçları şunlardır:
  • Karbon (yukarıda görüldüğü gibi),karbonmonoksit (CO) CO metal oksitleri indirgemeye yarar. Kendisi de karbondioksit’e (CQ2) yükseltgenir.
  • Sülfıtler, tiyosülfat ve hidrojen sülfür (H2S) de iyi birer indirgeme araçlarıdır.
  • Organik kimyada, bir bileşikteki oksijenin uzaklaştırılması için çeşitli yöntemler uygulanılır. Böylece söz gelimi bir aldehitten alkole geçilebilir. Bu amaçla üzerlerine hidrojen bağlayacak nikel ve platin gibi katalizörler kullanılır (Hidrojen çok iyi bir indirgeme aracıdır, Bileşiklerin oksijeni ile birleşerek, su oluşturur). Aynı şekilde bir asitin metal üzerine uygulandığı durumlarda “doğum halinde hidrojen” kullanılabilir. Hidrürler de birer indirgeme aracıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.