Sapma (Denizcilikte)

29 Nisan 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Gemi pusulasının ucu arzın magnetik alanına göre yönlenir. Pusula, coğrafî kuzey meridyeninin yönünü veya gerçek kuzeyi göstermez, magnetik kuzeyi gösterir. Yani arza ait kuzey ve güney magnetik kutuplan, coğrafi kutuplar ile karıştırılmamalıdır. Sapma (D), gerçek kuzey (coğrafi meridyen) ile magnetik kuzey (Magnetik meridyen) arasındaki açıdır.
  • Magnetik kuzey kutbunda pusulaya bakıldığında sapma sıfırdır.sailing588
  • Pusulaya, magnetik kuzey kutbu meridyenine dik meridyende bakıldığında ise sapma maksimumdur (eşit enlemde). Yani sapma, ortam ile değişebilirdir. Zaten manyetik kutuplar yeryüzüne bağlı değildir. Mevkileri zamanı ile değişir. Belirli ortamdaki sapmada zaman ile değişir.
  • Deniz haritalarında, yer ve belirli bir zaman için (yıllık değişimin hesaplanmasını sağlayan düzeltmeler ile) sapma değerleri belirlenmiştir. Söz gelişi, Britanya‘da 1971’de sapma 7°20’ Batıdır ve senede 8 dakika azalarak Corse’da sapma 2° Batıya iner. Sapma Doğu ve Batı derecesi olarak ifade edilir. Deniz trafiğe ait hesaplamaların yapıldığı haritalarda, bu sapma Batıdaysa; pusulada görülen değere eklenmeli, Doğudaysa pusuladaki değerden çıkarılmalıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şifrelerle KPSS Eğitim Bilimleri