sembolleri belli bir sayının yerine kullanma sayısal mantık çözümlü soru