karmaşık sayılarda çözümlü dört işlem soruları

odev