Sentez

2 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Analiz denildiğinde bir maddenin basit elementlerine ayrıştırılması anlaşılır. Sentez işlemi ise bunun tersidir. Basit elementlerden yeni bir madde oluşturulur. Amonyak molekülü üç hidrojen atomuna bağlı bir azot atomundan oluşur (NH,)Aynı oranlarda, aynı elementlerle amonyak eldesi gerçekleştirildiğinde sentez yapılmış olur.
  • Pratikte artık sentezden analizlerin doğrulanmasında değil, sunî (yapay) kimyasal bileşiklerin eldesinde yararlanma yoluna gidilmektedir. Bu bileşikler sentez ürünleridir. Endüstride bu olayı ilk gerçekleştiren kimyacı Berthelot‘dur. Petro kimya ve eczacılık alanlarında sentezden yararlanılır. Sentezden, sadece “ilk örnekler”in yapımında değil, parfüm, plastik gibi yeni bileşiklerin yaratılmasında da yararlanılır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sayısal Mantık Çözümlü Sorular