katı cisim silindir ilgili alıştırma soru ve çözümleri