katı cisim silindir soruları ile ilgili çözümlü sorular