Sıvı Hal

5 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
 • Sıvıların zayıf bağlılıkta ve çok hareketli oldukları bilinir. Tersine sıvıların sıkıştırılabilir oldukları (katılardan daha fazla) ve nispeten, elastik oldukları filk hacimlerine dönebilirler) bilinmemektedir. Bu sıkıştınlabilirlik, temperatür ile değişir ve sıvının uçuculuğuna da bağımlıdır.
 • Eter sudan 3 kez daha çok sıkıştırılabilir özelliğe sahiptir. Sıvıların viskozitesi akışkanlığın tersine moleküllerin sürtünmelerine bağlıdır. Kaygan sıvılardan bahsedildiğinde viskozite değerinin bilinmesi önem taşır. Yüzey gerilim etkisinde dar tüplerde sıvıların yükselme ve alçalmasına kapilarite denir.
 • Sıvı hal, plazma hal ile birlikte maddenin en az tanınan hallerinden Jîiridir.Genellikle katı hal ile gaz hali arasında bir geçiş hali olarak kabul edilse bile, kendine özgü özelliklere sahiptir.
 • Uzun süreden beri, düşük basınç altında gazın özellikleri problem teşkil etmemektedir. Gaz durumunda, basıncın düşük olduğu oranda, moleküller arası uzaklık o kadar büyük olacaktır. Ani şoklar dışında birbirleriyle temas etmezler.
 • Gazın basına yükseldiğinde, bu teori iyi uygulanamaz. Bir gaza uygulanan basınç arttırıldığında eğer temperatür kritik temperatürden düşükse gaz sıvı hale dönüştürülmüş olur. Yüksek basınçlar altındaki gazlar için tamamlanmamış olan gazlar hakkındaki bilgilerimiz sıvılar için tamamıyla geçerli değildir. Sıvı durumunda moleküller arası iç etkileşim oldukça fazladır.
 • Sıvıları incelerken, gazlarla karşılaştırabilme olasılığı ortadan kalktığından, sıvıları özel durumlu kaülar olarak kabul edebiliriz. Sıvılar da katılar gibi yoğunlaştırılmışlardır. Yoğunlukları birbirine yakındır. Kristal yapıdaki bir katı moleküllerin düzenli yerleşimiyle ifade edilir. Bu moleküller bir küpün köşelerinde olduğu gibi, basit geometrik şekillerin köşelerine yerleşmiş durumda bulunurlar. Katı madde bu küplerin yığılmaları ile oluşmuştur. Bu bakış tarzıyla, sıvıları katılara benzetebiliriz, çünkü katılarda olduğu gibi sıvılarda da moleküller birbirlerine aynı uzaklıktadır, yalnız sıvılarda moleküller arası düzen ve simetri bulunmaz.
 • Viskoziteden başka, sıvıların özelliklerinin daha iyi tanımlanabilmesi için, yapılan yani moleküllerin sıvı içindeki yerleşimleri incelenmiştir. X-ışınlan ile yapılan deneyler sonucu, moleküllerin birbirleri ile temasta oldukları ve verilen bir molekül çevresinde sınırlı sayıda molekül yerleşmiş bulunduğu (Bu sınırlı sayı bir molekülden diğerine değişim gösterir) gerçeği ortaya çıkarılmıştır. Bu, bize sıvının maddenin gelişigüzel hali olmadığını göstermiştir.sivilarin-ozellikleri
 • Verilen bir molekülde, bir veya iki molekül çapı uzaklıkta, sıvı iyi organize edilmiştir. Bu kristal yapıdaki katıların tersine bir özelliktir. Büyük mesafelerde (molekül çapının çok katı uzaklıkta) düzen dayanıklılık göstermez, sıvı hal kısa uzaklıklarda düzenli, büyük uzaklıklarda düzensizdir. Bu moleküllerin birbirleri üzerinde kaymalarını önlemez, bir molekül diğer bir molekülün üzerine yerleşebilir.
 • Ancak bu bize katının erimesi esnasında neden hacim artışı olduğunu açıklamaz (Buz özel durumdur)
 • Fransız fizikçisi Bernal, sağlam küresel bilyeler alarak, bunları molekül olarak kabul etmiş ve kristal yapıya benzer şekilde düzenle yerleştirmiş, daha sonra da bu bilye kümesini sallayarak kısa mesafelerde düzen ve büyük mesafelerde düzensizlik gözlemiştir. Bernal bu deneyi defalarca tekrarlayarak X-ışınlarında elde edilen sonuca ulaşmıştır. Ayrıca bu bilyelerin hacmi, bir katının erimesinde olduğu gibi aynı bir oranda artış göstermiştir. Bu bize, sıvı halde, moleküllerin tesadüfi şekilde düzenlenmiş olduğunu gösterir.
 • Yirmi, otuz atom içeren, uzun biçimli molekül içeren sıvılar normal sıvılardan çok katılara daha yakındır. Bu uzun moleküller birbirleri arasında paralel kalarak, bir spiral oluştururlar. Diğer sıvılarda gözlenmeyen bir simetri meydana gelir.
 • “Kristal sıvılar”olarak adlandırılan bu sıvıların ilgi çekici özellikleri vardır. Bir elektrik akımı altında veya sadece ısıtıldıklarında renk değişimi gözlenir. Magnetik veya elektrik bir alternatif akım altında, ışık yayan özel yönlenmiş moleküller açığa çıkarırlar. Bu fenomenlerden küçük ebatlarda göstericiler veya donuk camların yapımında yararlanılır.
 • “Nonnivtonyen sıvılar” adı verilen bazı sıvıların değişik özellikleri vardır. Bunların özellikleri viskoziteye bağlı olup, normal kurallara uymaz. Viskozitelereruğradıklan deformasyona göre değişim gösterir. Bu özel sıvılar arasında, boyalar, kremler, sıvı süspansiyonlar sayılabilir. Bazıları deformasyona uğradıkları ölçüde akışkan hâle geçerler, diğerleri ise kalınlaşarak uzun bir dinlenme sürecinden sonra ilk hallerini alırlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.