İkilemelerin oluşumu – kurulumu ile ilgili çözümlü sorular