Spin

10 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Spin kelimesi dilimizde İngilizce “to spin” (dönmek) den gelmiştir. Spin, atom fiziği ve nükleer fizikte sıkça kullanılır. Spin, elementer taneciği karakterize eden bu parametre, nazariyeciler için çok önemlidir.
  • Tabiat ta her şey hareket halindedir. Bu hareket büyük ölçüde gerçekleşebildiği gibi, galaksilerin kaçışı, gezegenlerin dönme hareketi veya küçük ölçekte de gerçekleşebilir: moleküllerin titreşimi, maddeyi oluşturan elementlerin sallanması gibi. Atomun bir elektronu da çekirdek çevresindeki orbitali katederken kendi ekseni etrafında döner. Bu hareket dünyanın güneş etrafında dönmesine benzer. Bu dönme sayesinde elektron kendine has bir kinetik moment ihtiva eder. Bu bileşenleri verilen bir doğrultuda olan vektör “spin” olarak adlandırılır. Aynı şekilde kozmik ışınlardan oluşan veya bir akselatör tarafından oluşturulan çekirdekteki tanecikler spin adı verilen bir sayı ile ifade edilirler. Spin bize elementer taneciklerin kendine özgü rotasyon hareketini belirler.
  • Bir taneciğin spini bir teori çerçevesinde veya söz gelişi akselatör deneyi yardımıyla hesaplanabilir. Bu durumda ölçüm bir teorinin gerçekleştirilmesine yarar. Atomik veya nükleer ölçekteki büyüklüklerin pek çoğu gibi spin de ölçülebilir. Yani sadece sürekli olmayan değerler alabilir. Bu yüzden her zaman tam sayı veya yarım tam sayı şeklinde tanımlanır. Elektronun spini 1/2, nötron ve protununki 1/2, fotonunki. 1, mezonunki O’dır.
  • Çok sayıdaki tanecikleri spin değerlerine göre iki büyük grupta toplamak mümkündür. Spinleri tam sayı olanlar (foton gibi) bozonları oluştururlar. Bunlar bir kaynak tarafından yayınlanıp bir reseptör tarafından emilebilirler. Spinleri yan tam sayı olanlar ise (elektronlar gibi) fermiyonlan oluştururlar. Yani yaratılmalan ve imhalannı anlayabilmek için aynı zamanda anti taneciklerinin yaratılma ve imhalannın bilinmesi gerekir.
  • Hareket halindeki her yüklü tanecik çevresinde zayıf bir manyetik alan oluşturan elektrik akımını gösterir. Bir atom veya çekirdeğin toplam manyetik momentini hesaplayabilmek için bileşenlerinin bütün hareketlerinin ve özellikle özgün rotasyonlarının göz önünde tutulması gerekir. Bu özellik ile bir elektronun spinine bir Bohr manyetonuna eşit manyetik moment tekabül eder. Spinin varlığı maddenin bazı manyetik özelliklerinin anlaşılmasını sağlamıştır.
  • Tersine, bir akseleratör tarafından oluşturulmuş bir manyetik alana yerleştirilen bazı taneciklerin davranışları spinlerin belirlenmesini sağlar. Spinlerin ve diğer parametrelerin ölçümü, madde ile uğraşan teorikçilere yeni elementler getiren temel araştırmalara ışık teşkil etmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.