Statik

11 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Statik, denge bilimidir. Bu sebeple hareket bilimi olan dinamiğin tersidir. Eski çağlarda Arşimed katı cisimlerin ağırlık merkezlerini hesaplamış ve statikle ilgili iki bilimsel kitap bırakmıştır. İlk dinamik kavranılan ise Galile tarafından ortaya konmuştur.
  • Statik bir veya birçok etkiye maruz kalmış katı cisimlerin denge durumlarıyla ilgilenir. Deforme olabilir cisimlerde ise malzemenin dirençliliğinden söz edilir. Önce, sisteme etkiyen kuvvetler incelenmelidir. Söz gelişi mekanik bir aksamda, taban direkleri, oturma yeri, eklemli sırıklar, ağırlıklar ve tepkiler. Bütün bu kuvvetler vektörler ile gösterilebilir. Vektörler, kuvvetlerin uygulama noktasını, şiddetini, yönünü, doğrultusunu belirten ok ile gösterilen doğru parçalarıdır.
  • Daha sonra ise, bütün bu kuvvetlerin bileşke etkisinin ne olacağı araştırılır. Burada bazı prensipler ortaya çıkar. Bileşke, paralelkenar metodu ile bulunur. İki kuvvetin etkisi bir üçüncüye eşdeğerdir. Bu üçüncü kuvvet diğer iki vektör üzerine kurulmuş paralel kenarın köşegeni ile gösterilir. Üst üste koyma prensibinde bir sistemin kuvvetlerinin etkisi, denge halindeki bir sistemin eklenmesi veya çıkarılmasıyla değişmeden kalır.
  • Bütün bu kuvvetler arasında denge şartlan belirlenmelidir. Bu yapılarda gerekli ve çok önemlidir. Mesela hareket halinde olması amacıyla üretilen makinaların İyi çalışmaları statik denge şartlarına bağlıdır. Verilen bir mekanik sistemde, bütün kuvvetlerin bileşkesi sıfıra eşit olduğunda sistem dengededir. Aynı şekilde bu kuvvetlerin momentlerinin toplamı da verilen bir noktada sıfıra eşit olmalıdır.
  • Bir kuvvetin, bir noktaya veya bir eksene momenti, bu kuvvetin şiddetinin, yine bu kuvvetin nokta veya eksene uzaklığının çarpımına eşittir. Momenti kuvvetin sistemi söz konusu olan nokta veya eksen etrafında döndürme eğilimi ile ölçülür.İki eşit ve zıt kuvvetin bir noktaya göre momentleri aynı olabilir ve aynı yönde hareket edebilirler: Momentler birbirine eklenir ve sistemi döndüren bir kupl oluşur. Denge durumunun gerçekleşmesi için, bu kuvvetlerin her birinin birbirine zıt yönde hareket etmesi gerekir. Bu durumla momentlerin cebirsel toplamı da sıfır olacaktır.
  • Bir sistemin incelenmesi ve denge şartının aranması grafik olarak da gerçekleştirilebilir, bu geometrik çizimler gerektirir. İtina ile gerçekleştirildiğinde grafik statik, iyi sonuçlar verir. Üstelik analitik hesaplama kadarda zorluk yaratmaz. Grafik metotta bileşkelerin bulunması için birçok yol vardır: Ağırlık merkezleri, bileşkeler, hareketsizlik momentleri vs. Bu metod özellikle pratik inşada sıkça kullanılmaktadır.
  • Katı yerine, sıvı ve gazlarla uğraşıldığında, akışkan statiğinin bir dalı olan akışkanlar mekaniği kapsamına girilir. Arşimed, sıvıların batan cisimler üzerine itme kuvvetini incelerken, hidrostatik temeller ortaya koymuştur. Akışkanlar statiği, gaz veya sıvılar içindeki sıkıştınlabilirlikleri, basınçları göz önüne alır ve denge durumundaki birçok akışkanın sürekli etkilerini inceler. Manometri, barometri ve bütün hidrolik sistemlerde (pres, fren, deney halkaları…) akışkanlar statiğinden yararlanılır. Bu sistemlerde verilen bir sürede denge durumu elde edilmek istenir.
  • Statik kimya ise, geri dönüşümlü reaksiyonlarda denge halini inceler. Bu reaksiyonlar sabunlaşma, esterleşme reaksiyonlarıdır.
  • Statik elektrik fenomenleri ise, iletken olmayan bir ortamdaki bloke edilmiş elektrik yüklerin birikmesiyle ilgilenir. Elektrostatik veya denge halindeki yüklerin incelenmesi (Hareket halindeki yükler elektrokinetik kapsamına girer) elektriğin en önemli branşlarından birini oluşturur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şifrelerle KPSS Coğrafya