Mutlak butlanın sonuçları ile ilgili çözümlü sorular