Tepe Noktası

16 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Bu terim matematikte, özellikle geometride olduğu gibi, cebir ve modern cebirde de sıkça kullanılır.
  • Geometride, önce bir açının tepe noktasını tarif edelim. Birbirini kesen D ve D doğrulan dört açı oluşturur. Bu iki doğrunun kesişim noktası olan O, bu dört açının tepe noktasıdır.
  • Bir çok genin tepe noktalan da aynı şekilde tarif edilebilir. Çokgen, bir düzlemin A1, A2, A3… A„ adlı n noktasından ve bu noktalan birbirine bağlayan doğru parçalarından oluşur. A1,A2… An„noktalan çok genin tepe noktalarını, doğru parçalan ise kenarlarını oluşturur.
  • Uzay geometrisinde, çok yüzlü sonlu sayıda nokta ile tarif edilir. Ve bu noktalar doğru parçalan ile birbirine bağlıdır. Her tepe noktasından en az 3 kesit çıkar. Tepe, kesit, yüz sayılan bir çokyüzlünün tanımlanmasına yarar.10891
  • Modern cebirde, “graflar” teorisinde tepe noktasının ayn bir yeri vardır. Graf tepe noktalan kümesidir. Bu tepelerin kimileri yönlü bir çizgi ile (yay) yönlenmemişse köşe ile birbirlerine bağlıdır. Tepelerin yerleşimi ve geometrik çizgilerin hiçbir anlamı yoktur.
  • Bu tür genel bir grafta, iki tepe yalnızca iki yayla veya bir köşe ile birbirine bağlıdır. Demek ki p graf ifade etmek için, iki tepenin belirli bir yönde p yay veya p köşe maksimumu ile bağlanması gerekir.
  • Matematikte bir (x,u) grafında, x cümlesinin elemanlarına tepeler, u cümlesinin elemanlarına da yaylar adı verilir. Köşeler, kendilerine tekabül eden yaylarla gösterilirler.G= ( x,u )
  • Bu graf kavramı çeşitli değişik alanlarda kullanılır. Mesela ban düşen ilişkilerin açıklanmasında, cebirsel, kimyasal, hatta ekonomik nitelik ilişkilerin şematize edilmesinde graflardan yararlanılır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Noktalama İşaretleri Ders Sunusu