Termokimya

18 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
 • Kimyanın ısısal olayları inceleyen bölümüne termokimya (ısı kazana veya ısı kaybı) adı verilir.Isı veren kimyasal reaksiyonlara ekzotermik, oluşumu için ısı gerekli olan, ısı alan reaksiyonlara da endotermik reaksiyonlar denir. Geçen yüzyılda Berthelot adlı kimyacı termokimyanın ilk kuruculuğunu yapmıştır. Berthelot kalorimetrik işlemlerdeki reaksiyon ısılarını ölçmüştür.
 • Reaksiyon ısı denince, belirlenmiş bir şema gereği bir elementin bir molünün (veya belirli sayıda molekülünün) diğer elementin bir veya daha çok molü ile reaksiyonu sonucu ortaya çıkan ısı anlaşılır. Söz gelimi, aşağıdaki reaksiyon yazıldığında;
  termokimya
 • Bu bize, 1 mol gaz hidrojenin; 1 mol su buharı oluşturacak şekilde, 1/2 mol gaz oksijen ile reaksiyona girdiğini ve 58.000 kalorilik ısı açığa çıkardığını gösterir. Bu ekzotermik bir reaksiyondur ve reaksiyon ısısı hidrojen ve oksijen karışımını tehlikeye sokacak kadar fazladır.
 • Diğer bir ekzotermik reaksiyon da sindirim anında yiyeceklerin yanma olayıdır. Bu yanma; organizmaya hayati süreç için gerekli kalorileri üretir. Oksijen eşliğinde hidrokarbürlerin yanma olayı ise enerji üretir.
 • Tersine azotun oksidasyonu (yükselt-genme) endotermik bir reaksiyondur. 1 mol azot,ancak 43 kilokalorilik ısı alarak 1 mol oksijen ile birleşir ve aşağıdaki reaksiyon oluşur:
  termokimya1

 

 • Reaksiyon ısısı azot monoksit oluşumunu sağlar ve megatiftir.
 • Bütün bu ısılar kalorimetreler ile belirlendiklerinden, kalori ile ifade edilirler.Bu aletlerde; reaksiyon öncesi ve sonrası sıcaklık değişimleri, belirlenmiştir. Bu sıcaklık değişimleri kalorinin mekanik eşdeğeri olan joule ile de ifade edilebilir.
 • Reaksiyon ısılarının pek çoğu, geçen yüzyılda Laplace ve Lavoisier gibi kimyacılar tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler endüstrinin temel taşlarını oluştururlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şifrelerle KPSS Coğrafya