Transuranyum Elementler

21 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Transuranyum kelimesinde “uranyum” kelimesine rastlanır. Transuranyumlann ilk elementi 92 atom numaralı Uranyum elementinden sonra gelir. Transuranyum elementlerini şöyle sıralayabiliriz: Neptinyum (NpZ=93) Plütonyum (Pu Z=94) Amerikyum (Am Z=95) Kuriyum (Cm Z=96) Berkelyum (Bk Z=97) Kaliforniyum (Cf Z=98) Einsteinyum (es Z=99) Fermiyum (Fm Z=100) Mendelyum (Md Z=101) Nobelyum (No Z=102) Lavrensyum (Lr Z=103) Kurshatovyum (Ku Z=104) Hahnyum (Ha Z=105) (Z=Atom numarası). Bu elementler yine ağır olan elementlerin nötron, proton veya helyon durumundaki iyonlarla bombardıman edilmeleri ile oluşur.
  • Bu yöntemle James, Ghiorso ve Steaborg 1944 yılında Berkeley’de Kuriyum elementini keşfetmişlerdir. Amerikyumun helyonlarla bombardımanı sonucu elde edilen bir başka transuranyum elementi ise berkelyum’dur.
  • Bütün bu elementlerin ömürleri çok kısa (dayanıksız) olduğundan yapılan çalışmalar oldukça düzensiz ve güç olmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.