Az gelişmiş ülkelerin özellikleri ile ilgili çözümlü sorular