Hızlı nüfus artışını etkileyen faktörler ile ilgili çözümlü sorular