Nüfus ve nüfus yoğunluklarının sıralanışı ile ilgili çözümlü sorular