Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ile ilgili çözümlü sorular