Türkiye’de Dağların uzanışının Nüfusa Olan Etkileri İle İlgili Soru