Türkiye’nin Genç Nüfusa Sahip Olmasının Kanıtları İle İlgili Soru