Yıllık Yağış Miktarının Nüfus Üzerindeki Etkileri İle İlgili Soru