Karstik Şekillerin Varlığının Turizmin Gelişmesine Etkileri İle İlgili Soru