Tesislerin Kurulmasında Hammaddeye Yakınlık İlkesi İle İlgili Soru